Παρασκευή, 22 Σεπτεμβρίου 2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΠΡΟΣ ΜΕΛΗ ΣΥΔΠΕΜ                                                  Γιαννιτσά 22/09/2017
                                                                                   Αρ.πρωτ.:115

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Συνάδελφοι,
με την υπ΄αριθμό 9/20-09-2017 το ΔΣ/ΣΥΔΠΕΜ αποφάσισε να συγκαλέσει έκτακτη
Γ.Σ την Κυριακή 01/10/2017 στην Φλώρινα στο ξενοδοχείο ΦΑΙΔΩΝ του νομού
Φλώρινας, Βίγλας 1 και Βαρνούντος(Περ.Αγίας Παρασκευής) και ώρα 9:00 με
θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

1.Εκλογή Πρέδρου ΓΣ και Πρακτικογράφου
2.Ενημέρωση για παλαιές οφειλές
3.Αποζημιώσεις Αναπτυξιακών αγώνων της ΕΣΠΕΜ και λήψη σχετικής απόφασης.
4.Διάφορα

Σε περίπτωση μη απαρτίας η Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα γίνει την ίδια μέρα στον
ίδιο τόπο στις 10:00.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                               Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΣΑΡΑΚΙΝΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ                             ΚΟΣΚΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ