Όργανα Συνδέσμου

Διοικητικό Συμβούλιο


Πρόεδρος:
Σαρακινίδης Ανέστης

Ά Αντιπρόεδρος:
Βένος Χρήστος

΄Β Αντιπρόεδρος:
Χριστοφορίδης Όμηρος

Γενικός Γραμματέας:
Κοσκινοπούλου Βασιλική

Ταμίας:
Βαρθολομαίος Ιωάννης

Ειδικός Γραμματέας:
Ψαρρά Μαρίνα

Μέλος:
Καραντώνης Χρήστος

Τεχνική Επιτροπή Διαιτησίας
Δανιηλίδου Ελένη
Ψαρρά Μαρίνα
Σαρακινίδης Ανέστης

Πειθαρχική Επιτροπή Καταστατικών Παραβάσεων
 Καρακελίδης Δαμιανός
Κονταξής Σταύρος
Καραντώνης Χρήστος

Επιτροπή Δημοσίων Σχέσεων
Γιαννόπουλος Γρηγόριος
Αναστασίου Ελισάβετ
Κενανίδου Αναστασία