Όργανα Συνδέσμου

Διοικητικό Συμβούλιο


Πρόεδρος:
Σαρακινίδης Ανέστης

Ά Αντιπρόεδρος:
Πορτοκαλίδης Χαρίτων

΄Β Αντιπρόεδρος:
Βένος Χρήστος 

Γενικός Γραμματέας:
Κοσκινοπούλου Βασιλική

Ταμίας:
Ψαρρά Μαρίνα

Ειδικός Γραμματέας:
Χριστοφορίδης Όμηρος

Μέλος:
Καραντώνης Χρήστος

Τεχνική Επιτροπή Διαιτησίας
Δανιηλίδου Ελένη
Ψαρρά Μαρίνα
Σαρακινίδης Ανέστης

Πειθαρχική Επιτροπή Καταστατικών Παραβάσεων
 Καρακελίδης Δαμιανός
Πορτοκαλίδης Χαρίτων
Κονταξής Σταύρος

Επιτροπή Δημοσίων Σχέσεων
Γιαννόπουλος Γρηγόριος
Κορμπέτη Αντωνία
Κενανίδου Αναστασία