Πέμπτη, 20 Ιουλίου 2017

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΟΔΒΕ 2017

ΟΔΒΕ

ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ
ΤΟΥΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ

 
ΘΕΜΑ: 25ο ΕΤΗΣΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 2017
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

 
Το διοικητικό συμβούλιο της ΟΔΒΕ, αφού έλαβε υπόψη τον αθλητικό νόμο2725/1999 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Καταστατικό και τον Εσωτερικό Κανονισμό της ΟΔΒΕ, τον Κανονισμό Διαιτησίας της ΕΟΠΕ και σε συνεργασία με την ΚΕΔ/ΕΟΠΕ.


Αποφάσισε
Την πραγματοποίηση του 25ου Ετήσιου επιμορφωτικού Σεμιναρίου, για τους διαιτητές-μέλη όλων των Συνδέσμων, τους παρατηρητές και καθηγητές διαιτησίας, στις Σέρρες στο ξενοδοχείο Sirris, το διήμερο 23/24 Σεπτεμβρίου.
Στο Σεμινάριο έχει προσκληθεί, θα τιμήσει με την παρουσία του και θα εισηγηθεί θέματα κανονισμών, μέλος της επιτροπής διαιτησίας της CEV.
Στο περιθώριο των εργασιών του σεμιναρίου θα πραγματοποιηθούν εξετάσεις για καθηγητές διαιτησίας.


ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Στο σεμινάριο της ΟΔΒΕ θα συμμετάσχουν υποχρεωτικά όλοι οι αξιολογημένοι διαιτητές που είναι στις λίστες της προηγούμενης αγωνιστικής περιόδου, οι προτεινόμενοι για αξιολόγηση, οι παρατηρητές και οι καθηγητές διαιτησίας. 


Η συμμετοχή για τους υπόλοιπους διαιτητές Α΄ και Β΄ ΟΔΒΕ είναι προαιρετική.

Δικαιολογημένη απουσία από το Ετήσιο Σεμινάριο θεωρείται:
α. Του διαιτητή που ορίσθηκε σε αγώνα με ορισμό της Επιτροπής Διαιτησίας της FIVB ή της CEV ή της ΚΕΔ/ΕΟΠΕ.
β. Του διαιτητή που για επαγγελματικούς ή οικογενειακούς λόγους αδυνατεί να συμμετάσχει.
γ. Του διαιτητή που προσκομίζει ιατρική βεβαίωση από Δημόσιο νοσοκομείο για ασθένεια του κατά τις ημέρες του Σεμιναρίου.


Οι δικαιολογημένοι απόντες, θα παρακολουθήσουν το συμπληρωματικό Σεμινάριο που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 30 Σεπτεμβρίου σε τόπο που θα ορίσει το Δ.Σ. της ΟΔΒΕ σε συνεργασία με την ΚΕΔ, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της λίστας των συμμετεχόντων.


Οι διαιτητές επιβαρύνονται:
Α. με τις δαπάνες μετακίνησης
Β. με παράβολο συμμετοχής(αν χρειαστεί) και δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο των 10,00ευρώ.


Παρακαλούμε να μας ενημερώσετε ονομαστικά ποιοι διαιτητές σας προτίθενται να συμμετάσχουν , το αργότερο μέχρι τις 31 Ιουλίου 2017.
Το ακριβές πρόγραμμα των εισηγήσεων θα αναρτηθεί το συντομότερο δυνατόν.