Τρίτη, 7 Ιουλίου 2015

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Α ΚΑΙ Β ΟΔΒΕ ΜΕΛΩΝ ΣΥΔΠΕΜ


Α ΟΔΒΕ
ΨΑΡΡΑ ΜΑΡΙΝΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 80 ΦΑ 90 ΕΠΙΤΥΧΟΥΣΑ

Β ΟΔΒΕ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΕΛΣΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 85 ΦΑ 80 ΕΠΙΤΥΧΟΥΣΑ
ΣΑΡΑΚΙΝΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 85 ΦΑ 80 ΕΠΙΤΥΧΩΝ
ΤΟΤΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 80 ΦΑ 80 ΕΠΙΤΥΧΟΥΣΑ

ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΔΣ/ΣΥΔΠΕΜ ΠΟΛΛΑ ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ!!!