Παρασκευή, 5 Μαΐου 2017

ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ 2017-2018

ΠΡΟΣ                                                                                  Γιαννιτσά 05/05/2017
ΜΕΛΗ ΣΥΔΠΕΜ                                                                   αρ.πρωτ:77
 

ΘΕΜΑ:ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ
 

Συνάδελφοι
Ενημερώνουμε ότι μέχρι την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26/5/2017 θα πρέπει να υποβάλετε τις δηλώσεις
προσφοράς υπηρεσιών ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ και ΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ διαιτητών πλήρες συμπληρωμένες σε 3
αντίγραφα.
Οικονομική εισφορά για δηλώσεις προσφοράς υπηρεσιών
ΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: 5Ε (υπέρ ΣΥΔΠΕΜ)
ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ: 15€
ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ Α2 ΓΥΝΑΙΚΩΝ : 30€
ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ Α1 ΓΥΝ.Α2 ΑΝΔΡΩΝ: 40€
ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ Α1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΝΔΡΩΝ: 120€.
Τα ποσά αυτά είναι υπέρ της ΟΔΒΕ και θα πρέπει να πληρωθούν στον λογαριασμό
στην Εθνική Τράπεζα 425/002459-74.
Ακολουθεί κατάσταση. ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΕΜΑΙΛ ΣΑΣ
Σας ενημερώνουμε ότι θα πρέπει να στείλετε μαζί με τις δηλώσεις, ιατρική γνωμάτευση,καθώς και
ποινικό μητρώο γενικής χρήσης όσοι δεν έχετε στείλει την περσινή περίοδο.
Όλα αυτά, δηλαδή α) ιατρική γνωμάτευση β) ποινικό μητρώο γ) αντίγραφο κατάθεσης ΕΤΕ δ)
δήλωση εν ενεργεία ή μη (3 αντίγραφα), να ταχυδρομηθούν στην διεύθυνση ΑΝΕΣΤΗΣ ΣΑΡΑΚΙΝΙΔΗΣ
ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 190 ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ ΤΚ:58100 ή να προωθηθούν χέρι με χέρι σε μέλη του ΔΣ/ΣΥΔΠΕΜ ή
να αποσταλούν στο email του ΣΥΔΠΕΜ sydpem@gmail.com ή στο φαξ του ΣΥΔΠΕΜ 2382027674.
ΠΡΟΣΟΧΗ καμία δήλωση δεν θα γίνει δεκτή αν δεν συνοδεύετε από το αντίγραφο
κατάθεσης της Εθνικής Τράπεζας.
ΓΙΑ ΤΟ Δ/Σ
Ο Πρόεδρος                         Η Γεν.Γραμματέας
ΣΑΡΑΚΙΝΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ    ΚΟΣΚΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ