Τρίτη, 22 Νοεμβρίου 2016

ΛΗΞΗ ΑΠΟΧΗΣ ΠΡΟΣ ΕΣΠΕΜ                                                   Γιαννιτσά 22/11/2016

κοιν. ΕΟΠΕ-ΟΔΒΕ-ΚΕΔ/ΕΟΠΕ                               αριθ.πρωτ. 124
        ΜΕΛΗ ΣΥΔΠΕΜ


Κύριε Πρόεδρε

Με απόφαση του ΔΣ/ΣΥΔΠΕΜ και σύμφωνα με την εξουσιοδότηση που είχε από την ΓΣ/ΣΥΔΠΕΜ 26-9-16  σας ενημερώνουμε ότι ο Σύνδεσμος Μακεδονίας αίρει την ΑΠΟΧΗ που είχε αποφασίσει , καθώς τα μέλη του είναι πλέον στην διάθεση της ΕΔ/ΕΣΠΕΜ που συνάδει σύμφωνα με τον Ν.2725/99 και τον Κανονισμό Διαιτησίας της ΕΟΠΕ.
Οι εν ενεργεία διαιτητές του Συνδέσμου μας είναι στη διάθεση της Επιτροπής Διαιτησίας ώστε να ολοκληρωθούν όλα τα πρωταθλήματα της Ένωσης Μακεδονίας.

ΤΟ ΔΣ