Παρασκευή, 18 Μαρτίου 2016

ΑΙΤΗΣΗ ΣΧΟΛΗΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ


                             ΑΙΤΗΣΗ                                                                       

                                                 
                                                                           ΠΡΟΣ ΣΥΔΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

                                                                       Παρακαλώ όπως κάνετε δεκτή την αίτηση μου για
                                                                       συμμετοχή μου στην Σχολή Διαιτησίας Πετοσφαίρισης
                                                                       που διοργανώνετε στην Κατερίνη στις 13-14-15/5/16 
                                                                
                                                                                                        Ο ΑΙΤΩΝ/ΟΥΣΑ                            ΟΝΟΜΑ :                                                                                                                                                                      
ΕΠΩΝΥΜΟ :      
                                                                                                    
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ : 

ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ :    

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ :     

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :       

ΠΟΛΗ :     

Τ.Κ.:   

Α.Δ.Α.Τ. :      

ΓΡΑΜ. ΓΝΩΣΕΙΣ :    

ΤΗΛΕΦΩΝΟ :  

ΚΙΝΗΤΟ : 

ΗΛ. ΤΑΧ. (e-mail) :   


«ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ»

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: