Πέμπτη, 17 Μαρτίου 2016

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΣΥΔΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

KATΕΡΙΝΗ 2016ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  13/5/2016 : 17:00μμ – 17:30μμ Προσέλευση
                                          17:30μμ – 21:00μμ (κανονισμοί διαιτησίας)ΣΑΒΒΑΤΟ    14/5/2016 :  09:30πμ – 12:30μμ (κανονισμοί διαιτησίας)
                                       12:30μμ – 13:00μμ (διάλειμμα)
                                       13:00μμ – 16:30μμ (Φύλλο αγώνα)ΚΥΡΙΑΚΗ  15/5/2016 :  10:00πμ – 13:00μμ (εξετάσεις)