Παρασκευή, 20 Απριλίου 2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΣ ΣΥΔΠΕΜ

ΠΡΟΣ ΜΕΛΗ ΣΥΔΠΕΜ                                            Γιαννιτσά 20/04/2018
                                                                              Αριθ.πρωτ:34


ΘΕΜΑ:ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΥΔΠΕ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ.
Συνάδελφοι
Με την απόφαση 01/05-3-18 του ΔΣ ΣΥΔΠΕΜ και σύμφωνα με τις διατάξεις του
καταστατικού του ΣΥΔΠΕΜ «Περί Γενικών Συνελεύσεων», το ΔΣ σας καλεί στην Τακτική
Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου μας, που θα πραγματοποιηθεί στα Γιαννιτσά στις
29/4/2018 ημέρα Κυριακή και ώρα 10.00 στα γραφεία του ΣΥΔΠΕΜ με θέματα
ημερήσιας διάταξης:
1.Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα Γενικής Συνέλευσης.
2.Διοικητικός απολογισμός
3.Οικονομικός απολογισμός
4.Παλαιές οφειλές ΕΟΠΕ
5.Δηλώσεις ενεργείας και μη 2018-19
6.Επιμόρφωση Διαιτητών
7.Διάφορα
Σε περίπτωση μη απαρτίας ,η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την ίδια ημέρα,
Κυριακή 29 Απριλίου 2018 και ώρα 11.00πμ, στον ίδιο χώρο ανεξάρτητα από τον αριθμό
των παρόντων και χωρίς άλλη πρόσκληση.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                       Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ