Τρίτη, 6 Μαρτίου 2018

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΟΔΒΕΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ ΒΟΛΕΪ ΕΛΛΑΔΟΣ
Ο.Δ.Β.Ε.

ΔΙΕΥΘ. ΓΡΑΦΕΙΩΝ:ΣΕΦ - Λεωφ. Εθνάρχου Μακαρίου – 18547 Ν.Φάληρο
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2109240247  -  ΦΑΞ: 2109240247
Web Site: http://www.odbe.gr/
e-mail: odbe@otenet.gr


Αριθ. Πρωτ. 6                                                                                    Αθήνα 14/2/2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ  ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ  ΒΟΛΕΪ  ΕΛΛΑΔΟΣ
Σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού της Ομοσπονδίας Διαιτητών Βόλεϊ Ελλάδος “Περί Γενικών Συνελεύσεων”, το ΔΣ σας καλεί στην Τακτική Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας μας, που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 17 Μαρτίου 2018 και ώρα 10:00πμ, στα γραφεία της ΟΔΒΕ στο ΣΕΦ, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1.    Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης
2.    Διοικητικός απολογισμός
3.    Οικονομικά θέματα (παλιές οφειλές Ε.Ο.ΠΕ)
4.    Έγκριση απολογισμού 2017
5.    Δηλώσεις ενεργείας και μη 2018-19
6.    Επιμόρφωση διαιτητών
7.    Διάφορα
    Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Γενική Συνέλευση, θα πραγματοποιηθεί την ίδια ημέρα, Σάββατο 17 Μαρτίου 2018 και ώρα 11:00πμ, στον ίδιο χώρο, ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρόντων και χωρίς άλλη πρόσκληση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                             Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ