Τετάρτη, 5 Απριλίου 2017

Ανακοίνωση-Ενημέρωση μελών

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΛΩΝ

Συνάδελφοι,
σε λίγες μέρες θα αποσταλούν οι νέες δηλώσεις εν ενεργεία και μη εν ενεργεία για το 2017-2018.
Θα πρέπει να τα συμπληρώσετε σωστά, προσοχή για λάθη και φυσικά αν κάτι έχει αλλάξει σε τηλέφωνα και διευθύνσεις-email.
Οσο αφορά τα ποσοστά μας καθώς και την οικονομική εισφορά υπέρ της ΟΔΒΕ παραμένουν όπως την περσινή περίοδο, θα πρέπει να καταβληθούν στον λογαριαμό του ΣΥΔΠΕΜ σε ημερομηνία που θα ανακοινωθεί.
Τα ποσοστά θα σταλούν στην ΟΔΒΕ σε συγκεκριμένη ημερομηνία.
Προγραματίστε το πορτοφόλι.
Η εγκύκλιος για τις δηλώσεις μας και τα ποσοστά θα σταλούν μετά το πέρας όλων των επίσημων αγώνων πρωταθλήματος.