Πέμπτη, 16 Μαρτίου 2017

Κάλυψη αγώνων σωματείων ΕΣΠΕΘ

ΠΡΟΣ                                                                                    Γιαννιτσά 16/03/2017
Ε.Σ.ΠΕ.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                                          αρ.πρωτ:49
ΚΟΙΝ:ΟΔΒΕ-ΣΥ.Δ.ΠΕ.Β.Ε
 

ΘΕΜΑ:Κάλυψη αγώνων σωματείων σας για 17-19/03/2017.
 

Κύριε Πρόεδρε,
 

Με την υπ΄αριθμό 4/15-03-2017 ομόφωνη απόφαση του έκτακτου διοικητικού
συμβουλίου του ΣΥΔΠΕ Μακεδονίας, σας ενημερώνουμε ότι ο ΣΥΔΠΕ Μακεδονίας με
τα μέλη του, δεν μπορούν να καλύψουν τους αγώνες, στις 17 και 19 Μαρτίου 2017.
 

ΓΙΑ ΤΟ Δ/Σ
 


Ο Πρόεδρος                                                 Η Γεν.Γραμματέας
ΣΑΡΑΚΙΝΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ                            ΚΟΣΚΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ