Πέμπτη, 19 Ιανουαρίου 2017

ΑΔΕΙΑ ΤΕΛΕΣΗΣ ΑΓΩΝΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΣ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕΛΗ                                                               Γιαννιτσά 19/1/2017
Κοιν. ΟΔΒΕ-ΕΣΠΕΜ                                                                             αριθ. πρωτ. 9
ΘΕΜΑ:ΑΔΕΙΕΣ ΤΕΛΕΣΗΣ ΑΓΩΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝΣυνάδελφοι
Με βάση το υπ΄αριθ. 26/19-1-17 έγγραφο της ΕΣΠΕΜ, σας ενημερώνουμε ότι σε
όποια γήπεδα δεν υπάρχει άδεια τέλεσης αγώνα, ο αγώνας διεξάγετε με ευθύνη και
μέριμνα της Ένωσης Μακεδονίας.

Στο φύλλο αγώνα θα αναγράφουμε τα εξής:

ΑΔΕΙΑ ΤΕΛΕΣΗΣ ΑΓΩΝΑ ΔΕΝ ΥΠΗΡΧΕ.
Ο ΑΓΩΝΑΣ ΔΙΕΞΑΓΕΤΕ ΜΕ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΕΣΠΕΜ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΥΠ. ΑΡΙΘ. 26/19-1-17 ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ.
ΤΟ ΔΣ