Δευτέρα, 12 Σεπτεμβρίου 2016

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΥΔΠΕΜΠΡΟΣ ΜΕΛΗ ΣΥΔΠΕΜ                                                        Γιαννιτσά 12/9/16

                                                                                      αριθ.πρωτ.67

ΘΕΜΑ:ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ


Συνάδελφοι

Με την υπ΄αριθ. 5/11-9-16 το ΔΣ/ΣΥΔΠΕΜ αποφάσισε να συγκαλέσει έκτακτη Γ.Σ. την Τετάρτη 21/9/16 στην Έδεσσα στα γραφεία του Συνδέσμου Επισήμων Διαιτητών Ποδοσφαίρου Ν. Πέλλας Κων/πόλεως 60 και ώρα 17.00 με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:
1.Εκλογή Προέδρου ΓΣ και πρακτικογράφου
2.Eνημέρωση για παλιές οφειλές
3.Συζήτηση για την νομιμότητα της σύνθεσης της ΕΔ/ΕΣΠΕΜ και λήψη σχετικής απόφασης.
3.Διάφορα
Σε περίπτωση μη απαρτίας η Έκτακτη ΓΣ θα γίνει την ίδια μέρα στον ίδιο τόπο στις 18.00 .

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                  Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ